NieuwsNieuws Wie of watWie of wat RepertoireRepertoire UitvoerendenUitvoerenden CD'sCD's LiveLive MediaMedia ContactContact  
 
  Punt Media
 

Bossche Omroep, juni 2004

Cohda vraagt met cd ‘Wereldliedjes’ aandacht voor eerlijke wereldhandel Aspecten van wereldburgerschap

’s-HERTOGENBOSCH – “Zoals in Calcutta de hitte en de herrie je overvalt, zo stormt er ook de ellende op je af. Je ziet een stuk plastic en ontdekt dat daar een mens onder ligt. De armoede raakt je diep. Ik zag hoe organisaties zoals EMA proberen daar iets op te bouwen. Volgens mij is eerlijke wereldhandel de enige manier om de situatie van Derde-Wereldlanden te verbeteren.”

Jetta de Ruiter

Hans Lakwijk reisde vorig jaar naar Calcutta om getuige te zijn van de uitreiking van de EMA Award aan zijn vriend Piet Elands. Elands ontving de Award omdat hij zich 25 jaar lang heeft ingezet voor producenten in de Derde Wereld. Hans, in het dagelijks leven leraar Nederlands aan het Jeroen Bosch College, kwam toen in contact met Tara-projects in New Delhi en EMA/Ekta in Calcutta. Hij zag wat echt eerlijke wereldhandel kan betekenen in het alledaagse leven van producenten. Hij wilde op zijn eigen manier bijdragen aan datgene wat voor zijn vriend levenswerk is. Hans: “Het is geen hulp, het is recht waar het om gaat! Als 75% van de wereldbevolking moet leven van een kwart van de wereldrijkdom omdat 25% zich de rest heeft toegeëigend, dan heeft die grootste groep recht op elke bijdrage aan een betere verhouding. Er moet iets rechtgezet worden. Wie iets ziet van de slechte omstandigheden waarin zoveel miljoenen mensen moeten leven, kan nooit meer zeggen: ‘Ik heb het niet geweten’.”
Bij het zien van bedelende kleuters zag Hans alle kinderen die overal in de wereld moeten opgroeien op de schroothoop van het bestaan. Daaruit groeide het liedje ‘Middernachtskinderen’, waarin hij ze allemaal uitnodigt om feest te vieren: ‘Allemaal gekomen om in mijn dromen te ontvluchten wat ze zijn geweest. Ik had een droom’. Hij hoorde het verhaal van Sangeeta die weigerde te trouwen met de rijke man die voor haar was uitgezocht. Ze koos ervoor om van het door haar vader voor een bruidsschat opgespaarde geld te gaan studeren. Een gedurfde keuze want hiermee prees ze zichzelf uit de huwelijksmarkt. Hans wilde haar verhaal vertellen en deed dat in de ‘Ballade van Sangeeta’. Op de markten in India zag hij hoe gretig toeristen zich laten trekken naar de ‘kralen- en spiegelpracht’, de kleurenrijkdom van exotische kleding. Hij dacht aan de zeevaarders van lang geleden die spiegeltjes en kralen meenamen om daarmee hun winstgevende import uit het Verre Oosten te betalen. Ook de gedachten over die ‘kringloop’ werden op papier gezet. Al in Calcutta vertaalde zich dat vanzelf in een liedje. Zoals tijdens de vlucht terug naar huis de tekst ‘Boeing 747’ spontaan ontstond toen hij zich realiseerde hoe de wereld zich weerspiegelt in het ‘ingeblikte dorp’ dat een vliegtuig is.
Taal is voor Hans Lakwijk: “Eigenlijk alles. Het is communiceren met anderen. En het is een heerlijke manier om me uit te drukken.” Hij is ‘huisschrijver’ van toneelvereniging OK uit Sint-Michielsgestel en hij schrijft, als factor, regelmatig teksten voor Rederijkerskamer Moyses’ Bosch, zoals ‘De Sevende Bliscap van Maria’ dat vorig jaar werd uitgevoerd in de Sint-Jan. En hij schrijft gedichten: “Zoals anderen foto’s maken, zo leg ik mijn indrukken vast in woorden.”
De indrukken die hij opdeed in India, legde hij vast in liedjes en gedichten. Sjef van Rooij, met wie hij eerder de cd’s ‘Maar nu/mar nou’ en ‘Andersom’ maakte, schreef er de muziek bij. Aan de uitvoering van tekst en muziek verleenden diverse (professionele) musici en vocalisten hun belangeloze medewerking. Op donderdag 17 juni om 20.15 uur wordt in Den Durpsherd in Berlicum de cd ‘Wereldliedjes’ gepresenteerd.


Ondersteuning projecten

Voor Sjef van Rooij is muziek wat taal voor Hans is: een manier om zich uit te drukken. Lange tijd vertaalde hij als muzikant zijn gevoelens vooral via werk van anderen. De laatste jaren doet hij dat via eigen composities. In het gewone leven is Sjef jurist. Buiten zijn werk is hij bijna altijd bezig met muziek, als pianist bij de APM Bigband, als leider van het gospelkoor Vocal Group en als componist. De extra dimensie die muziek aan zijn leven geeft, heeft voor een deel te maken met het feit dat hij blind is: “Muziek is als een schilderij. Het plaatje wordt direct ingevuld.” Hoe snel het plaatje wordt ingevuld, bleek uit de muziek bij de ‘Ballade voor Sangeeta’: “Ik kreeg de tekst van Hans binnen en er begon een gitaar te spelen in mijn hoofd. De muziek viel, dus ik ben direct achter de toetsen gaan zitten.”
De samenwerking tussen tekstschrijver Hans en musicus Sjef bestaat al ruim 20 jaar. Sinds enkele jaren vormen zij de kern van Cohda. De derde cd die zij nu uitbrengen, is duidelijk anders dan de eerste twee. Sjef: “Het zijn luisterliedjes met heel veel diepgang. Op de cd worden allerlei aspecten van wereldburgerschap bezongen. Ze worden belicht vanuit verschillende invalshoeken. Om het niet te zwaar te maken is de muziek, met name in de laatste liedjes, luchtig. Teksten die een spiegel voorhouden met muziek die prettig te beluisteren is, dat was onze bedoeling. We hebben gezocht naar goede zangers bij elk nummer (ad hoc, vandaar: Cohda!) en dat is wonderwel gelukt. Iedereen heeft met veel enthousiasme meegewerkt. Dat geeft een goed gevoel.”
De cd ‘Wereldliedjes’ is vanaf 18 juni voor 9,50 euro te koop bij alle wereldwinkels in Nederland. Met de opbrengst van de cd worden twee kleinschalige, milieubesparende energieprojecten in India ondersteund, een windmolenproject en een suncookerproject.

 
 
Webdesign © 2004 by Doe-Sign